กิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563

29 ก.ย. 2563      39 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 29 กันยายน 2563 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลบานา อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมนันทนาการพัฒนาคุณภาพชีวิตหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ไมตรี เครือข่ายชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ครั้งที่ 1 ประจำปี 2563 โดย นายปรีชา ชนะกิจกำจร รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิด

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี ยะลาและนราธิวาส ร่วมกับกรมพลศึกษา จัดกิจกรรมนี้ขึ้น เพื่อสนองต่อพระราชประสงค์ที่จะมุ่งเน้นพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เสริมสร้างความสามัคคี ความรักชาติ และความมั่นคงในพื้นที่ รวมถึงการฟื้นฟูสภาพแวดล้อม จิตใจ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น โดยจัดการแข่งขันกีฬานันทนาการร่วมกันระหว่างหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนาทั้ง 7 แห่ง ใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดย จังหวัดที่รับถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ได้แก่ จังหวัดปัตตานี