ประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้

28 ก.ย. 2563      20 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

วันที่ 25 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุมริเวอร์แกรนด์ ชั้น 6 โรงแรมริเวอร์ ลิฟวิ่งเพลส อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานีจัดการประชุมเตรียมความพร้อมและสร้างการรับรู้ เพื่อรองรับการพัฒนาเป็นเขตพัฒนาการท่องเที่ยวพหุวัฒนธรรมชายแดนใต้ บรรยายโดย ดร.พิสัณฑ์ นุ่นเกลี้ยง และนายสิรภพ ดวงสอดศรี ที่ปรึกษารัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานในพิธีเปิด