กิจกรรมประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

6 ก.ย. 2563      52 views

แชร์ทั้งหมด 7 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563

วันที่ 6 กันยายน 2563 เวลา 19.30 – 21.00 น.

            กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี      จัดกิจกรรมประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ ภาคใต้ตอนล่าง ประจำปี 2563 ภายใต้โครงการส่งเสริมกิจกรรมนันทนาการผู้สูงอายุ ประจำปี 2563 โดยบูรณาการร่วมกับงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาด ประจำปี 2563