กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

5 ก.ย. 2563      12 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563

วันที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 19.30 – 21.00 น.

            กรมพลศึกษา กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี โดยนายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี จัดกิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ 878 อำเภอ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากิจกรรมนันทนาการในเด็กและเยาวชน ประจำปี 2563 โดยบูรณาการร่วมกับงานแสดงสินค้า วัฒนธรรม ของดีเมืองตานี และงานกาชาด ประจำปี 2563