หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี (พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)

8 ม.ค. 2562      1119 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี (พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)
"ศาลเจ้าเล่งจูเกียงและองค์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" คือศูนย์รวมความเชื่อ ความศรัทธา ที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับชาวไทยเชื่อสายจีนในจังหวัดปัตตานี รวมทั้งในต่างจังหวัดและในต่างประเทศโดยมีความเชื่อกันว่า "เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว" มีต้นกำเนิดในจังหวัดปัตตานี เป็นเทพเจ้าแห่งความเมตตา โชคลาภและค้าขาย จึงเป็นความผูกพันกับวิถีชีวิตของชาวไทยเชื่อสายจีนเป็นอย่างมากต่างก็ยกย่องนับถือในความบริสุทธิ์ ทรงคุณธรรม และความกตัญญูกตเวที

ปัจจุบันศาลเจ้าเล่งจูเกียงปัตตานี โดยมูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) ปัตตานี ได้รวบรวมศิลปะภาพถ่าย วิชาการต่างๆ เป็นแหล่งศึกษาทางประวัติศาสตร์ ไว้ในหอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี(พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว) โดยเน้นถึงการเดินทางของชาวจีนโบราณที่เข้ามาอยู่อาศัยในภูมิภาคนี้ คุณค่าแห่งความเชื่อ ความศรัทธา มุ่งหวังส่งเสริมให้มีการเรียนรู้และเข้าใจวิถีชีวิตชุมชนในรูปแบบที่หลากหลายวัฒนธรรม โดยอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข ให้นักเรียน นักศึกษาทุกระดับชั้น ประชาชนทั้งในประเทศและต่างประเทศ เข้ามาศึกษา ค้นคว้าเรียนรู้

หอนิทรรศน์สานอารยธรรม มีอาคารด้านหน้า 1 ชั้น 1 หลัง และอาคารด้านหลัง 2 ชั้น 1 หลัง ประกอบด้วย
> อาคารด้านหน้า
จุดที่ 1 : ส่วนจัดแสดงประวัติปัตตานี และชุมชนจีน (จุดเปลี่ยนแห่งยุคสมัย) และแผนผังการจัดแสดงรวม
จุดที่ 2 : เรื่องราวประวัติพระหมอเชงจุ้ยโจวซือกง แสดงประวัติ และรูปปั้นจำลององค์พระ โดยการแกะสลักลงบนหินแกรนิตสีเขียวจากประเทศจีน
จุดที่ 3 : เรื่องราวของการเดินทางข้ามแผ่นดิน เป็นโมเดลจำลองบ้านเมืองชุมชนจีนเมืองฮกเกี้ยน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ การเดินทางทางทะเลสู่ดินแดนเมืองปัตตานี อยู่ด้วยกันด้วยวัฒนธรรมที่หลากหลาย
จุดที่ 4 : เรื่องราวประวัติเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นประวัติความเป็นมาของเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และการถือกำเนิดเป็นเทพเจ้า สถิตที่ศาลเจ้าเล่งจูเกียง และมีป้ายฮวงซุ้ยจากสุสานเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว มาจัดแสดงไว้ให้ชม
> อาคารด้านหลัง (ชั้นล่าง)
จุดที่ 5 : ส่วนจัดแสดงเกี้ยว และงานพิธีสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว เป็นการจัดแสดงเกี้ยวมหามงคล เกี้ยวองค์พระต่างๆ ที่ใช้ประกอบพิธีลุยน้ำข้ามแม่น้ำปัตตานี และพิธีลุยไฟในงานสมโภชเจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว และงานพิธีกรรมอื่น
จุดที่ 6 : ส่วนจัดแสดงมัลติมีเดีย 1 หรือห้องบรรยาย (Multimedia 1)
> อาคารด้านหลัง (ชั้นบน)
จุดที่ 7 : ห้องคนรักปัตตานี แสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนจีนในสมัยอดีต ภาพบุคคลสำคัญที่มีชื่อเสียงในภูมิภาค ที่มีเยี่ยมศาลเจ้าเล่งจูเกียง
จุดที่ 8 : ห้องรำลึกมหาราช เป็นการจัดแสดงภาพถ่ายการเสด็จของพระมหากษัตริย์ และเจ้านายพระองค์ต่างๆ ที่เคยเสด็จมาศาลเจ้าเล่งจูเกียง พระกรณียกิจในด้านต่างๆ อันเป็นประโยชน์แก่ชาวปัตตานี และจัดแสดงของใช้มงคลซึ่งใช้ประกอบพิธีทางศาสนกิจ
จุดที่ 9 : ห้องตลาดจีนเมืองปัตตานี จัดแสดงภาพและบันทึกเก่าๆ ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตชุมชนจีน

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
หอนิทรรศน์สานอารยธรรมจังหวัดปัตตานี (พิพิธภัณฑ์เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)
มูลนิธิเทพปูชนียสถาน (เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว)
ถนนอาเนาะรู ตำบลอาเนาะรู อำเภอเมืองปัตตานี
โทรศัพท์.073-332851 แฟกส์.073-311860
E-mail : Limkoniao.pattani@gmail.com
>>>เปิดให้บริการทุกวัน เวลา 09.00-16.30 น. ฟรี ไม่มีค่าเข้าเยี่ยมชม