สุสานพญาอินทิรา

23 มี.ค 2561      1760 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Twitter share Print

สุสานพญาอินทิรา หรือสุสานสุลต่าน อิสมาอีล ชาห์ ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 บ้านปาเระ ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี เป็นสถานที่ฝั่งพระศพของเจ้าเมืองปัตตานีคนแรกที่นับถือศาสนาอิสลาม พญาอินทิราเป็นโอรสของราชาศรีวังสา แห่งเมืองโกตามหลิฆัย (เมืองโบราณยะรังในปัจจุบัน) เมื่อได้สร้างเมืองปัตตานีแห่งใหม่ที่กรือเซะบานา พญาอินทิราก็ได้เป็นเจ้าเมืองปัตตานี ระหว่างปี พ.ศ.2043-2073 ได้ทรงสถาปนาเมืองปัตตานีเป็นนครปัตตานีดารุลสลามและพัฒนาบ้านเมืองปัตตานีให้เข้มแข็ง มีการหล่อปืนใหญ่ขึ้นเป็นครั้งแรกเพื่อใช้ในการป้องกันเมืองตามแบบฉบับของเมืองขนาดใหญ่ในยุคนั้น ในสมัยของพระองค์ เมืองปัตตานีมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปกว้างไกล ทั้งในด้านการเป็นศูนย์กลางการค้าและการเผยแพร่ศาสนาอิสลาม นอกจากนั้นยังมีความสัมพันธ์ที่ดีกับสยาม มีพ่อค้าชาติต่างๆ เข้ามาค้าขายที่เมืองปัตตานี ชาวตะวันตกชาติแรกที่เข้ามาค้าขายคือ โปรตุเกส นอกจากนั้นก็มีชาวเอเชีย เช่น จีน ญี่ปุ่น สยาม และมืองมาลายูอื่นๆ เข้ามาค้าขายอย่างสม่ำเสมอ สุลต่านอิสมาอีล ชาห์ ถึงแก่กรรมในปี พ.ศ.2073 พระศพของพระองค์ถูกฝังไว้ที่สุสานมัรโฮม บ้านปาเระ มีหินเหนือหลุมฝังศพที่สร้างด้วยหินทราย สลักลวดลายสวยงามประดับไว้คู่กับพระศพชายาของพระองค์ในบริเวณเดียวกัน ชื่อแหล่งท่องเที่ยว : สุสานพญาอินทิรา ประเภท : สถานที่เกี่ยวกับศาสนา ที่อยู่ : บ้านบาราโหม หมู่ 2 ตำบลบาราโหม อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. หมายเลขโทรศัพท์ : 081-9691207

แหล่งที่มา :โหวตให้คะแนนข่าว/บทความ


ร่วมแสดงความคิดเห็น

จำนวน 2 ความคิดเห็น

ความคิดเห็นที่ #2
Comment 2
ร่วมแสดงความคิดเห็น