ชุมชนท่องเที่ยวน้ำบ่อ

20 มี.ค 2561      129 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Print

ชุมชนท่องเที่ยวน้ำบ่อ เป็นชุมชนท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ คือ หาดแฆแฆ (แปลว่า อึกทึกครึกโครม จากเสียงคลื่นที่ซัดสาดก้อนหิน) เป็นชายหาดที่มีเม็ดทรายเป็นสีทองยามพระอาทิตย์ตกจะเห็นเม็ดทรายเป็นสีทองไปทั้งหาด ที่สำคัญมีโขดหินแกรนิตขนาดใหญ่รูปร่างแปลกตามากมาย ประติมากรรมแห่งหินผานี้จึงเป็นมุมมองทางธรรมชาติที่มีมนต์เสน่ห์ยิ่ง นอกจากเสน่ห์ของธรรมชาติแล้ว เสน่ห์ของชุมชนอีกประการหนึ่งคือการดำรงชีวิตแบบวิถีประมงพื้นบ้าน ซึ่งตลอดระยะทางจะพบเห็นชาวบ้านทำปลากะตักแห้ง วางตากเรียงราย 2 ข้างทาง และโดยเฉพาะฝั่งถนนที่ตั้งทะเล จะพบภาพชาวบ้านตากปลาท่ามกลางสวนมะพร้าวที่เรียงรายตามชายหาดโดยมีฉากหลังเป็นทะเลสีครามสวยงาม จึงเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยวที่ผ่านไปมาและอดไม่ได้ที่จะต้องถ่ายภาพเป็นที่ระลึกทุกรายไป