ชุมชนท่องเที่ยวตุยง

20 มี.ค 2561      101 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printชุมชนท่องเที่ยวตุยงมีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ ได้แก่ วังเจ้าเมืองหนองจิก ซึ่งได้รับการบูรณะและรับรองจากกรมศิลปากร ให้เป็นโบราณสถานที่ควรอนุรักษ์ไว้และวัดมุจลินทวาปีวิหาร หรือวัดตุยง ซึ่งเป็นพระอารามหลวงสร้างมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2388 ภายในวัดจะมีพิพิธภัณฑ์พระราชพุทธรังสี เป็นที่ประดิษฐานหุ่นขี้ผึ้งหลวงพ่อดำ และเป็นที่รวบรวมวัตถุโบราณอันล้ำค่าหายากมากมาย นอกจากวังและวัดดังกล่าวแล้ว ยังมีคลองตุยง ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม ในการศึกษาวิถีชีวิตชาวประมงพื้นบ้านและการล่องเรือรามรอยเสด็จประพาสของรัชกาลที่ 5 ชุมชนแห่งนี้เป็นแหล่งอาหารพื้นเมืองชั้นเลิศ เช่น ขนมเบื้องญวน สูตรลับเฉพาะ และขนมปำจี เป็นต้น