ชุมชนท่องเที่ยวยะรัง

20 มี.ค 2561      126 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printชุมชนท่องเที่ยวยะรัง มีแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญ คือ เมืองโบราณยะรัง เป็นที่ตั้งของอาณาจักรลังกาสุกะในอดีต นับพันปีมาแล้ว และยังเคยเป็นดินแดนที่พระพุทธศาสนารุ่งเรืองมาก่อนที่ศาสนาอิสลามเผยแผ่เข้ามา ถือเป็นโบราณสถานที่มีคุณค่าทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ มีร่องรอยปรากฎหลักฐานทางประวัติศาสตร์กว่า 30 แห่ง ทั้งที่ได้รับการบูรณะแล้วและที่ยังไม่ได้บูรณะครอบคลุมปะปนไปพื้นที่สวนของประชาชนในท้องถิ่น สภาพทั่วไปคงลักษณะเป็นอาคารปราสาทคูคลองที่ใช้ป้องกันข้าศึก ที่บ่งบอกถึงความเป็นอยู่ของชนชาติไทยในศตวรรษที่ 12 - 14 ได้เป็นอย่างดี จุดเด่นอีกประการของชุมชนแห่งนี้ คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการถ่ายทอดการทำอาหารโบราณที่หารับประทานได้ยากในปัจจุบัน ทั้งของคาวของหวาน ของอร่อยที่ขึ้นชื่อ เช่น ลูกหยี มังคุดกวน และส้มโอแปรรูป เป็นต้น รวมถึงวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามที่สืบทอดกันมาตั้งแต่อดีตกาล