ชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม

20 มี.ค 2561      97 views

แชร์ทั้งหมด 0 ครั้ง

Facebook share Google share Twitter share Printชุมชนท่องเที่ยวบาราโหม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ มีแหล่งโบราณสถานที่เก่าแก่ร่วม 500 ปี ในยุคที่สมัยที่ปัตตานีเป็นเมืองท่าที่รุ่งเรือง มีชาวต่างชาติทั้งอาหรับ เปอร์เซีย ยุโรป เข้ามาค้าขายเป็ฯจำนวนมาก เป็นจุดสนใจของประชาชนทั้งในและต่างประเทศที่อยากเข้ามาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ ศึกษาร่องรอยอารยธรรมจากสุสานพญาอินทิรา หรือสุลต่านอิสมาอีล ชาห์ อันเป็นสถานที่ฝังพระศพของเจ้าเมืองปัตตานีพระองค์แรงที่นับถือศาสนาอิสลาม และสถาปนาเมืองปัตตานีเป็นนครปาตานีดารุสลาม ห่างจากสุสานพญาอินทิราออกไปประมาณ 500 เมตร ยังมีสุสานราชินี 3 พี่น้อง หรือสุสานกษัตริย์หญิงสามพระองค์คือ รายาฮีเยา รายาบีรู และรายาอูงู สุสานจะอยู่บนเนินบริเวณมีการก่ออิฐล้อมรอบ นอกจากการเป็นแหล่งประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ โดยมีป่าชายเลนที่มีความอุดมสมบูรณ์ในระดับประเทศ สามารถเที่ยวชมดูนกทะเลนานาชนิด ชมป่าชายเลนธรรมชาติ การทำประมงพื้นบ้าน ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่มีเสน่ห์ยิ่ง นอกจากได้สัมผัสวิถีชีวิตอันงดงามและเรียนรู้วัฒนธรรมของคนปัตตานีดั้งเดิมของคนในชุมชนแล้ว ยังสามารถเลือกชทและชิมสินค้า ผลิตภัณฑ์อาหารพื้นบ้านที่มีความอร่อยเป็นที่คุ้นเคยและเลื่อลือของคนในภูมิภาคนี้ และอยู่ระหว่างการสนับสนุนของจังหวัดที่จะผลักดันเพื่อพัฒนาให้เป็นแหล่งรายได้ของชุมชนในอนาคต