ของดีประจำจังหวัด

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง 24 ก.ค. 2561 36 ครั้ง
ย่านลิเภา 24 ก.ค. 2561 70 ครั้ง
กรงนก 24 ก.ค. 2561 106 ครั้ง
หมวกกะปิเยาะห์ 7 มิ.ย. 2561 55 ครั้ง
ลูกหยี 7 มิ.ย. 2561 47 ครั้ง
น้ำบูดู 7 มิ.ย. 2561 68 ครั้ง
ชาชัก 7 มิ.ย. 2561 32 ครั้ง
กือโปะ 7 มิ.ย. 2561 31 ครั้ง
ไก่ฆอและ 7 มิ.ย. 2561 36 ครั้ง