ข้อมูลสำนักงาน

ศูนย์ประสานงานช่วยเหลือนักท่องเที่ยว (TAC) 24 ธ.ค. 2561 114 ครั้ง
โครงสร้าง 20 พ.ย. 2561 9 ครั้ง
Line Official 5 ก.ค. 2561 12 ครั้ง
Mots Pattani Facebook 5 ก.ค. 2561 14 ครั้ง
Pattani Travel Application 5 ก.ค. 2561 178 ครั้ง
Thailand Tourism Directory 4 ก.ค. 2561 28 ครั้ง
บุคลากร 11 มิ.ย. 2561 14 ครั้ง
แผนการดำเนินงาน ประจำปี 2561 7 มิ.ย. 2561 21 ครั้ง