รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดปัตตานี

6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563  6 ส.ค. 2563 | 36


5 สิงหาคม 2563  5 ส.ค. 2563 | 26

4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563  4 ส.ค. 2563 | 24

3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563  3 ส.ค. 2563 | 32

24 กรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563  24 ก.ค. 2563 | 32

22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563  22 ก.ค. 2563 | 23

21 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563  21 ก.ค. 2563 | 23

20 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563  20 ก.ค. 2563 | 27

17 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563  17 ก.ค. 2563 | 30