รายงานสถานการณ์ผู้ติดเชื้อ COVID-19 จังหวัดปัตตานี

6 สิงหาคม 2563
6 สิงหาคม 2563  6 ส.ค. 2563 | 69


5 สิงหาคม 2563  5 ส.ค. 2563 | 57

4 สิงหาคม 2563
4 สิงหาคม 2563  4 ส.ค. 2563 | 53

3 สิงหาคม 2563
3 สิงหาคม 2563  3 ส.ค. 2563 | 64

24 กรกฎาคม 2563
24 กรกฎาคม 2563  24 ก.ค. 2563 | 61

22 กรกฎาคม 2563
22 กรกฎาคม 2563  22 ก.ค. 2563 | 57

21 กรกฎาคม 2563
21 กรกฎาคม 2563  21 ก.ค. 2563 | 50

20 กรกฎาคม 2563
20 กรกฎาคม 2563  20 ก.ค. 2563 | 59

17 กรกฎาคม 2563
17 กรกฎาคม 2563  17 ก.ค. 2563 | 60