ใบสมัครการแข่งขัน/ระเบียบ

ระเบียบกรมพลศึกษาว่าด้วยการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2562   28 ก.พ. 2563 83 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่องการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 14 ประจำปี 2563   28 ก.พ. 2563 85 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดหางเครื่องเพลงลูกทุ่งผู้สูงอายุ (Big Dancer)   28 ก.พ. 2563 84 ครั้ง
ประกาศกรมพลศึกษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกวดร้องเพลงคาราโอเกะผู้สูงอายุ (Big Karaoke)   28 ก.พ. 2563 104 ครั้ง
ระเบียบใบสมัครการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563   15 ธ.ค. 2562 223 ครั้ง
ใบสมัครการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี 2563   15 ธ.ค. 2562 258 ครั้ง
ใบสมัครการแข่งกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2562   2 ส.ค. 2562 271 ครั้ง
ระเบียบการแข่งขันกีฬาระหว่างโรงเรียนส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจังหวัดปัตตานี ประจำปี พ.ศ. 2562   2 ส.ค. 2562 200 ครั้ง