ของดีประจำจังหวัด

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง 24 ก.ค. 2561 30 ครั้ง
ย่านลิเภา 24 ก.ค. 2561 62 ครั้ง
กรงนก 24 ก.ค. 2561 86 ครั้ง
หมวกกะปิเยาะห์ 7 มิ.ย. 2561 41 ครั้ง
ลูกหยี 7 มิ.ย. 2561 36 ครั้ง
น้ำบูดู 7 มิ.ย. 2561 56 ครั้ง
ชาชัก 7 มิ.ย. 2561 26 ครั้ง
กือโปะ 7 มิ.ย. 2561 29 ครั้ง
ไก่ฆอและ 7 มิ.ย. 2561 34 ครั้ง