ของดีประจำจังหวัด

ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่บ้านทุ่ง 24 ก.ค. 2561 70 ครั้ง
ย่านลิเภา 24 ก.ค. 2561 111 ครั้ง
กรงนก 24 ก.ค. 2561 229 ครั้ง
หมวกกะปิเยาะห์ 7 มิ.ย. 2561 104 ครั้ง
ลูกหยี 7 มิ.ย. 2561 79 ครั้ง
น้ำบูดู 7 มิ.ย. 2561 130 ครั้ง
ชาชัก 7 มิ.ย. 2561 53 ครั้ง
กือโปะ 7 มิ.ย. 2561 53 ครั้ง
ไก่ฆอและ 7 มิ.ย. 2561 60 ครั้ง