ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

จ้างผลิตน้ำดื่ม เพื่อใช้ในการจัดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลสันติสุข จังหวัดปัตตานี ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     15 พ.ค. 2563
จ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก     20 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน ปัตตานี ไฟต์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     18 ก.ย. 2562
จ้างก่อสร้างก่อสร้างสระว่ายน้ำ จำนวน 1 สระ ตามโครงการปรับปรุงสนามกีฬาจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก     18 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน ปัตตานี ไฟต์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     16 ก.ย. 2562
จ้างเหมาจัดกิจกรรมการแข่งขันชกมวยไทยอาชีพ และแข่งขันมวยไทยรุ่นเยาวชน ปัตตานี ไฟต์ ครั้งที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     16 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในกิจกรรมมหกรรมมรดกปัตตานี มรดกอาเซียน ตามดครงการส่งเสริมกิจกรรมการท่องเที่ยวและกิจกรรมต่อเนื่องกลุ่มจังหวัดภาคใต้ชายแดน ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ เพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการการประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวสำหรับหมู่บ้าน OTOP นวัตวิถี และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดปัตตานี ตามโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการท่องเที่ยว กีฬา และนันทนาการจังหวัดปัตตานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562
ซื้อถ้วยรางวัลการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ ๑๕ ตามโครงการจัดการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชน ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง     12 ก.ย. 2562